Carte Juridica · Carti

Infractiuni La Regimul Armelor Munitiilor Materialelor Nucleare Si Al Materiilor Explozive – E. Neata

Share Button

imagine 0 Infractiuni La Regimul Armelor Munitiilor Materialelor Nucleare Si Al Materiilor Explozive - E. Neata 978-606-27-0157-4
Asa cum rezulta din rapoartele anuale de activitate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei si Ministerului Public, cele mai multe si grave dintre infractiuni se savarsesc prin nerespectarea regimului armelor munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive. Din acest motiv se impune ca aceste regimuri stabilite prin legi penale sa fie analizate, explicate si aduse la cunostinta tuturor persoanelor interesate (detinatori legali de arme si munitii, sau persoanele care lucreaza cu arme, munitii, materiale nucleare ori materii explozive) pentru a se asigura o cunoastere clara a acestora si, in consecinta, prevenirea incalcarii lor. De asemenea, identificarea ori stabilirea infractiunilor in savarsirea carora infractorii folosesc arme, materiale nucleare sau materii explozive face posibila luarea unor masuri concrete de prevenire, combatere si sanctionare a celor care comit asemenea fapte ori de diversificare a masurilor de control a personalului pasibil de nerespectarea acestor regimuri.
Aceste ratiuni justifica oportunitatea si utilitatea acestei lucrari. Oportunitatea este data de faptul ca in ultimii ani atat actele normative care reglementeaza regimul armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materialelor explozive au fost modificate si completate, cat si dispozitiile de incriminare a faptelor de nerespectare a acestor regimuri, ceea ce face necesara o examinare competenta a acestora in lumina ultimelor reglementari. Utilitatea se remarca prin faptul ca autorii ei au procedat la un studiu comparativ complet al reglementarilor in materie, atat potrivit Codului penal anterior si a prevederilor din legile speciale inainte de modificare, cat, mai ales, a reglementarilor in conceptia noului Cod penal si a noilor modificari si completari operate in continutul acestora, facilitand in acest fel aplicarea legii penale mai favorabile in situatii tranzitorii.
Cuprins
 
    Capitolul I. Consideratii introductive
        Sectiunea 1. Justificarea instituirii regimului juridic al armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive
            §1. Armele, munitiile, materialele nucleare si materiile explozive, mijloace de savarsire a celor mai grave infractiuni
            §2. Supravegherea si controlul de catre autoritatile abilitate a oricaror operatiuni efectuate de persoanele fizice si juridice cu arme si munitii, masuri eficiente de aparare a unei valori sociale fundamentale
            §3. Evolutia reglementarii regimului juridic al armelor, munitiilor si al materialelor nucleare in conventii internationale
                3.1. Conventia europeana din 28 iunie 1978 cu privire la controlul achizitionarii si detinerii armelor de foc de catre particulari
                3.2. Recomandarea nr. 1382/1998 a Consiliului Europei privind vanzarea de arme
                3.3. Directiva Consiliului Comunitatilor Europene din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii de arme (91/477/CEE)
                3.4. Agentia Internationala pentru Energie Atomica
                3.5. Conventia privind protectia fizica a materialelor nucleare
                3.6. Conventia privind securitatea nucleara
                3.7. Conventia comuna asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive
        Sectiunea a 2-a. Regimul juridic al armelor si munitiilor, al materialelor nucleare sau al altor materii radioactive si al materiilor explozive in legislatia romana in vigoare
            §1. Regimul juridic al armelor si munitiilor
                1.1. In legislatia in vigoare
                1.2. Unele modificari efectuate si modificari in perspectiva legislativa
            §2. Regimul juridic al materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
            §3. Regimul juridic al materiilor explozive
        Sectiunea a 3-a. Consecintele nesocotirii regimului armelor si munitiilor, al materialelor nucleare sau al altor materii radioactive si al materiilor explozive
            §1. Raspunderea penala
            §2. Raspunderea contraventionala
            §3. Alte forme ale raspunderii juridice
    Capitolul al II-lea. Infractiuni la regimul armelor si munitiilor
        Sectiunea 1. Cadrul general cuprins in Codul penal. Explicatii preliminare
            §1. Nerespectarea regimului armelor si al munitiilor
                1.1. Reglementare
                1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                1.3. Analiza textului
                    1.3.1. Structura incriminarii faptelor la regimul armelor si munitiilor
                    1.3.2. Conditii preexistente
                        1.3.2.1. Obiectul infractiunii
                        1.3.2.2. Subiectii infractiunii
                        1.3.2.3. Locul si timpul savarsirii infractiunii
                    1.3.3. Continutul constitutiv
                        1.3.3.1. Latura obiectiva
                        1.3.3.2. Latura subiectiva
                    1.3.4. Forme. Sanctionare
                        1.3.4.1. Formele infractiunii
                        1.3.4.2. Sanctionare
            §2. Uzul de arma fara drept
                2.1. Reglementare
                2.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                2.3. Analiza textului
                    2.3.1. Structura incriminarii
                    2.3.2. Conditii preexistente
                        2.3.2.1. Obiectul infractiunii
                        2.3.2.2. Subiectii infractiunii
                    2.3.3. Continutul constitutiv
                        2.3.3.1. Latura obiectiva
                        2.3.3.2. Latura subiectiva
                    2.3.4. Forme. Sanctionare
                        2.3.4.1. Forme
                        2.3.4.2. Sanctionare
            §3. Falsificarea sau modificarea. Stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
                3.1. Reglementare
                3.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                3.3. Analiza textului
                    3.3.1. Structura incriminarii
                    3.3.2. Conditii preexistente
                        3.3.2.1. Obiectul infractiunii
                        3.3.2.2. Subiectii infractiunii
                    3.3.3. Continutul constitutiv
                        3.3.3.1. Latura obiectiva
                        3.3.3.2. Latura subiectiva
                    3.3.4. Forme. Sanctionare
                        3.3.4.1. Formele infractiunii
                        3.3.4.2. Sanctionare
    Capitolul al III-lea. Infractiuni la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
        Sectiunea 1. Cadrul general cuprins in Codul penal
            §1. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive. Reglementare
            §2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §3. Analiza textului
                3.1. Structura incriminarii
                3.2. Conditii preexistente
                    3.2.1. Obiectul infractiunii
                    3.2.2. Subiectii infractiunii
                3.3. Continutul constitutiv
                    3.3.1. Latura obiectiva
                    3.3.2. Latura subiectiva
                3.4. Forme. Sanctionare
                    3.4.1 Forme
                    3.4.2. Sanctionare
        Sectiunea a 2-a. Cadrul special cuprins in Legea nr. 111/1996
            §1. Reglementare
            §2. Infractiunile prevazute in legea speciala
                2.1. Exercitarea unor activitati in domeniul nuclear fara autorizatie (art. 44 din Legea nr. 111/1996)
                2.2. Nerespectarea regulilor de prevenire si rezolvare a accidentelor in domeniul nuclear (art. 45 din Legea nr. 111/1996)
                2.3. Nerespectarea regulilor privind armele sau dispozitivele nucleare (art. 46 din Legea nr. 111/1996)
        Sectiunea a 3-a. Incriminari complinitoare
        Sectiunea a 4-a. Incriminarea in conventii internationale
    Capitolul al IV-lea. Infractiuni la regimul materiilor explozive
        Sectiunea 1. Infractiunea prevazuta de Codul penal in vigoare
            §1. Nerespectarea regimului materialelor explozive
                1.1. Reglementare
                1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                1.3. Analiza textului
                    1.3.1. Structura incriminarii
                    1.3.2. Conditii preexistente
                        1.3.2.1. Obiectul infractiunii
                        1.3.2.2. Subiectii infractiunii
                    1.3.3. Continutul constitutiv
                        1.3.3.1. Latura obiectiva
                    1.3.4. Forme. Sanctionare
                        1.3.4.1. Forme
                        1.3.4.2. Sanctionare
            §2. Tentativa la infractiunile privind nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive
                2.1. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                2.2. Analiza textului
        Sectiunea a 2-a. Infractiunea prevazuta de legea speciala
    Capitolul al V-lea. Infractiuni conexe nerespectarii regimului armelor si munitiilor, al regimului materialelor nucleare si al regimului materiilor explozive
        Sectiunea 1. Aspecte generale privind reglementarea terorismului in Romania
        Sectiunea a 2-a. Specificul infractiunilor de terorism conexe nerespectarii regimului armelor si munitiilor, a regimului materialelor nucleare si a regimului materiilor explozive
    Capitolul al VI-lea. Infractiuni prevazute in Codul penal in vigoare si in legi speciale, care au fost ori pot fi savarsite prin folosirea armelor, materialelor nucleare sau materiilor explozive
        Sectiunea 1. Preliminarii
        Sectiunea a 2-a. Infractiuni prevazute in Codul penal in vigoare care au fost sau pot fi savarsite de persoane inarmate sau prin folosirea armelor si munitiilor, materialelor nucleare sau materiilor explozive
            §1. Infractiuni contra securitatii nationale
                1.1. Atentatul care pune in pericol securitatea nationala
                    1.1.1. Reglementare
                    1.1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                1.2. Atentatul contra unei colectivitati
                    1.2.1. Reglementare
                    1.2.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                1.3. Actiuni impotriva ordinii constitutionale
                    1.3.1. Reglementare
                    1.3.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                1.4. Actele de diversiune
                    1.4.1. Reglementare
                    1.4.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                1.5. Infractiuni contra persoanelor care se bucura de protectie internationala
                    1.5.1. Reglementare
                    1.5.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §2. Infractiuni contra vietii
                2.1. Omorul
                    2.1.1. Reglementare
                    2.1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                2.2. Omorul calificat
                    2.2.1. Reglementare
                    2.2.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §3. Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii
                3.1. Lovirea sau alte violente
                    3.1.1. Reglementare
                    3.1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                3.2. Vatamarea corporala
                    3.2.1. Reglementare
                    3.2.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §4. Infractiuni contra libertatii persoanei
                4.1. Lipsirea de libertate in mod ilegal
                    4.1.1. Reglementare
                    4.1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                4.2. Amenintarea
                    4.2.1. Reglementare
                    4.2.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                4.3. Santajul
                    4.3.1. Reglementare
                    4.3.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §5. Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale
                5.1. Violul
                    5.1.1. Reglementare
                    5.1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §6. Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private
                6.1. Violarea de domiciliu
                    6.1.1. Reglementare
                    6.1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §7. Furtul
                7.1. Furtul calificat
                    7.1.1. Reglementare
                    7.1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §8. Talharia si pirateria
                8.1. Talharia
                    8.1.1. Reglementare
                    8.1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                8.2. Talharia calificata
                    8.2.1. Reglementare
                    8.2.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                8.3. Pirateria
                    8.3.1. Reglementare
                    8.3.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §9. Distrugerea si tulburarea de posesie
            §10. Infractiuni contra autoritatii
                10.1. Ultrajul
                10.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §11. Infractiuni contra infaptuirii justitiei
                11.1. Evadarea
                11.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
            §12. Infractiuni contra ordinii si linistii publice
                12.1. Constituirea unui grup infractional organizat
                    12.1.1. Reglementare
                    12.1.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                12.2. Portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase
                    12.2.1. Reglementare
                    12.2.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
                12.3. Traficul de persoane
                    12.3.1. Reglementare
                    12.3.2. Noul Cod penal in raport cu legea penala anterioara
    Capitolul al VII-lea. Aspecte criminologice referitoare la infractiunile la regimul armelor si munitiilor, al materialelor radioactive si materiilor explozive
        Sectiunea 1. Date statistice privind evolutia criminalitatii la regimul armelor si munitiilor, al materialelor radioactive si materiilor explozive
        Sectiunea a 2-a. Propuneri de modificare a legislatiei ce reglementeaza regimul armelor si munitiilor, al materialelor radioactive si materiilor explozive
        Sectiunea a 3-a. Unele cauze care favorizeaza savarsirea de infractiuni la regimul armelor si munitiilor, materialelor radioactive si materiilor explozive
        Sectiunea a 4-a. Masuri de combatere a nerespectarii regimului armelor, munitiilor, materialelor radioactive si materiilor explozive
            §1. Cooperarea autoritatilor pe plan national
                1.1. Masuri de combatere a nerespectarii regimului armelor si al munitiilor
                1.2. Masuri de combatere a faptelor la nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive si care conduc la desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare
                1.3. Masuri de contracarare a faptelor periculoase la regimul materiilor explozive
            §2. Cooperarea internationala in combaterea criminalitatii la regimul armelor, munitiilor, materiilor nucleare si materiilor explozive
    Capitolul al VIII-lea. Elemente de drept comparat referitoare la regimul armelor, munitiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive si al materiilor explozive
        Sectiunea 1. Elemente de drept comparat referitoare la regimul armelor si munitiilor
            §1. Regimul armelor si al munitiilor in Belgia
            §2. Regimul armelor si al munitiilor in Republica Germania
            §3. Nerespectarea regimului armelor si munitiilor in alte legislatii straine
        Sectiunea a 2-a. Elemente de drept comparat referitoare la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
            §1. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive in Codul penal german
            §2. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive in Codul penal spaniol
            §3. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive in alte legislatii
        Sectiunea a 3-a. Elemente de drept comparat referitoare la regimul materiilor explozive
            §1. Nerespectarea regimului materiilor explozive si Codul penal german
            §2. Nerespectarea regimului materiilor explozive si Codul penal spaniol
    Bibliografie
    Index
 

Cumpara Infractiuni La Regimul Armelor Munitiilor Materialelor Nucleare Si Al Materiilor Explozive – E. Neata ieftin

Caracteristici tehnice Infractiuni La Regimul Armelor Munitiilor Materialelor Nucleare Si Al Materiilor Explozive – E. Neata 978-606-27-0157-4
Autor Ana Calina Garas
Data aparitie 2014
Numar de pagini 176
Format 180 x 110 mm
Subcategorie Poezie
Categorie Beletristica
Editura RAO
Autor Liviu Rebreanu
Data aparitie 2011
Numar de pagini 208
Format 210 x 140 x 12 mm
Subcategorie Literatura clasica
Categorie Beletristica
Editura AGORA
Categorie Beletristica
Editura AGORA
Autor: Liviu Rebreanu
Data aparitie 2012
Numar de pagini 143
Format 200×130 mm
Subcategorie Literatura Romana
Colectie Universitaria
Data aparitie Noiembrie 2014
Numar de pagini 320
Format 165 x 235 mm
Subcategorie Sociologie
Categorie Stiinte Umaniste
Editura NEMIRA
Autor Ionel Nicu Sava
Autor Maria Nicoleta Turliuc, Cornelia Mairean
Colectie Collegium. Psihologie
Data aparitie 2014
Numar de pagini 256
Format 160×235
Subcategorie Psiho,Psihanaliza, Log
Categorie Stiinte Umaniste
Editura POLIROM
Autor Ileana Gurlui, Livia Andreescu
Data aparitie 2014
Numar de pagini 104
Format 20,5 X 26 cm
Subcategorie Pedagogie Metodica
Categorie Stiinte Umaniste
Editura CARMINIS
Data aparitie 2014
Numar de pagini 144
Format 200 x 130 mm
Subcategorie Carte Ortodoxa
Categorie Religie
Editura NEMIRA
Colectie Alfa & omega
Format 13×20
Subcategorie Teatru
Categorie Beletristica
Editura NEMIRA
Autor: Peter Brook
Colectie Yorick
Data aparitie 2014
Numar de pagini 216
Autor Eugen Neata, Marian Serban Petrescu
Colectie Studii si monografii
Data aparitie 26 Noiembrie 2014
Numar de pagini 368
Format 200 x 140 mm
Subcategorie Carte Juridica
Categorie Drept
Editura HAMANGIU

Nota: Fotografia produsului Infractiuni La Regimul Armelor Munitiilor Materialelor Nucleare Si Al Materiilor Explozive – E. Neata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.

One thought on “Infractiuni La Regimul Armelor Munitiilor Materialelor Nucleare Si Al Materiilor Explozive – E. Neata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *